Page 1 - Kerstpakketten 2018 - WOT Promotions
P. 1

TIJDIG BESTELLEN: INDIVIDUELE VERZENDING AAN HUISADRESSEN:
 Wilt u zeker zijn van een uitgebreide keuze en beschikbaarheid, plaats dan uw  U kunt pakketten rechtstreeks bij uw relaties of personeel laten bezorgen.
 bestelling zo spoedig mogelijk. Wij kunnen uw keuze dan direct vastleggen.  Vaak gebeurt dit door de contractvervoerder in de regio naar uw keuze.
 Leveranties geschieden zolang de voorraad strekt. Indien gewenst kunnen wij hierin tegen servicekosten voor adressering en
 tijdige aflevering bij uw eigen vervoerder zorgdragen.
 ZEKERE LEVERING:
 Landelijke transporteurs verzorgen de uitlevering van de pakketten. Houdt  PALLETHANDLING:
 u er rekening mee dat door weers-, verkeers- en andere omstandigheden  Aflevering vindt plaats op euroformaat pallets. Wij berekenen hiervoor geen
 onvoorziene vertraging kan ontstaan. statiegeld.
 Laat daarom de pakketten altijd een ruime periode voor de dag van uitreiking
 afleveren. De laatste jaren worden veel kerstpakketten in de 1e week van  VOORBEHOUD:
 december uitgeleverd. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van drukfouten
 en eventuele toeslagen als gevolg van overheidsbesluiten, milieukosten en
 UITERSTE BESTELDATA: anderszins.
 • Voor levering voor 31 november is de laatste besteldatum 12 november 2018 Wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg van bijv. tegenvallende oogst- en/
 • Voor levering voor 14 december is de laatste besteldatum 23 november 2018 of vangstresultaten zijn voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om
 Bestellingen welke later worden geplaatst dan bovengenoemde data, worden  in die gevallen de artikelen door gelijkwaardige te vervangen.
 onder voorbehoud van beschikbare voorraden in behandeling genomen.
 De bestelling wordt door ons geaccepteerd als de orderbevestiging getekend  BETALING:
 retour is ontvangen. Leveranties geschieden, tenzij anders met u overeengekomen, uitsluitend tegen
 betaling uiterlijk op de laatste dag voor de dag van aflevering. Na ontvangst van
 EIGEN SAMENSTELLING: uw opdracht ontvangt u daarom zo spoedig mogelijk onze opdrachtbevestiging
 Vanaf 60 pakketten leveren wij ook maatwerk pakketten die u zelf kunt  en factuur. U bent dan in de gelegenheid dit tijdig in uw financiële administratie
 samenstellen.  te verwerken. Stagnatie in betaling en daardoor te late aflevering van uw
 De laatste besteldatum van zelf samengestelde pakketten is 12 november 2018. opdrachten kan zo worden voorkomen.

 BEZORGING: LEVERINGSVOORWAARDEN:
 De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van  Daar waar bovenstaande voorwaarden niet in voorzien, zijn op alle leveranties
 ordergrootte, afleversituatie, bijzondere wensen e.d. in overleg vastgesteld. onze gebruikelijke Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Goederen  Kerst
 blijven ons eigendom totdat deze volledig door opdrachtgever zijn betaald.
 TRANSPORT- EN AFLEVERSERVICE:
 Door uw medewerking wordt tijdige bezorging verzekerd. Bereikbaarheid met
 grote vrachtwagens vraagt vaak om voorinformatie. Voor de chauffeur is het  © Tekst en Beeld vallen onder de copyright regeling. Gehele of gedeeltelijke overname
 essentieel te weten hoe en waar geparkeerd/gelost kan worden. De chauffeur  hiervan is zonder schriftelijke toestemming verboden. Overtreding is strafbaar volgens  pakketten
 mag alleen afleveren op het opgegeven adres. Wijzigingen in het afleveradres,  Nederlands Recht.
 afstapelen, intern transport/trap/lift etc. zijn vooraf bespreekbaar. Laat dus alle
 bijzonderheden inzake uw afleversituatie weten! Kosten door afwijking van de  Bij alle bedrijfsprocessen volgen wij de richtlijnen van een ISO 9001 based quality
                          Brochure
 gemaakte afspraken kunnen worden doorbelast. management system.
                           2018


                    Laat je verrassen!
   1   2   3   4   5   6